COVID-19

Vi åpner dørene igjen mandag 12 april!

Timeplanene blir noe redusert da flere av våre elever er over 20 år.
Vi håper at fra og med uke 17 vil restriksjonene lette litt mer slik at vi kan kjøre en mer normal timeplan.
Noen nivå 1-klasser har vi slått sammen med nivå 3 til en workshop istedet, slik at det kan favne de fleste over 13 år.

 

Uke 11, 12 og 14 blir det ZOOM undervisning på Verzatile Dancestudio.

Da vi dessverre må ha stengte dører frem til 14 april, blir all undervisning gjennom Zoom.
Linker på dette ligger på Facebook siden vår » Verzatile Dancestudio for elever og foreldre».
De har også blitt sendt ut på mail til alle våre medlemmer.

Vi holder stengt frem til 21.mars.

Horten kommune anbefaler at fritidsaktiviteter settes på vent frem til 21.mars.
Det vil derfor ikke bli ordinær undervisning førstkommende uke, men vi forsøker å sette opp noen
online-klasser på facebook som elevene kan delta på.

Vi håper på forståelsen for dette, og vi holder dere oppdaterte om tiltakene blir forlenget.

Nye smittevernstiltak 4.mars 2021:

Da er det desverre ikke tillatt for de over 20 år å delta på aktiviteter innendørs frem til 16.mars.
Dette gjelder da ALLE våre elever over 20 år! Dvs at voksenklassene settes på vent nok en gang, men
alle andre klasser går som normalt.
Vi håper dere over 20 år får komme tilbake til oss fra 17.mars.

Smittevern på Verzatile Dancestudio

Utarbeidelse av denne veilederen støtter seg på veilederne utgitt av Utdanningsdirektoratet for skole og barnehage, Idrettsforbundet for trening og idrett, Norsk Kulturskoleråds veiledning for sine aktiviteter, samt Norske Dansekunstneres veileder for danseundervisning.

Generelle overordnede smittetiltak for alle:

 1. Syke personer, og personer med sykdomssymptomer, skal ikke møte opp da danseskolen.
 2. Alle skal opprettholde god håndhygiene.
 3. Alle skal holde minst 1 meters avstand til andre.

Elever må forholde seg til følgende:

 • Vask hender før du drar hjemmefra.
 • Gå på toalettet før du drar hjemmefra, så vi unngår unødvendig bruk av danseskolens felles toaletter.
  Hvis du benytter toalettet vårt: vask hendene både før og etter toalettbesøket.
 • Ta med egen drikkeflaske, det er ikke lov å drikke fra vasken.
 • Kom ferdig skiftet med minst mulig eiendeler som må oppbevares i lokalet.
 • Håndsprit skal benyttes før du går inn i salen. Dette har vi.
 • Det er ikke lov å danse barbeint.
 • Du holder 1 meter avstand til medelever både inne i dansesalen og mens du venter på å komme inn.

I dansesalen:

 • Veiledende antall er 19 elever og 1 dansepedagog i sal 2 og 16 elever og 1 dansepedagog i sal 1.
 • Personlige eiendeler og drikkeflasker settes på de røde prikkene langs veggene.
 • Dans på den røde prikken du blir tildelt.

Resepsjonsområdet: Den generelle reglen er at ingen foreldre skal oppholde seg unødvendig  i resepsjonsområdet.
Vi ber foreldre vente på utsiden.

Elever som har flere klasser på samme ettermiddag bes om å begrense oppholdstiden dersom det er mulig.

 

 

 

Total Views: 27442 ,