PÅMELDING

PÅMELDING Våren 2021

  • Navn og fødselsdato til elev
  • Navn på foresatte som skal stå som kontaktperson
  • Mailadresse og tlf.nummer
  • Hvilke partier

All betaling foregår på VIPPS. ( innen 3 uker etter oppstart)

VIPPS: 121680
Husk å notere ned navnet på ELEVEN.

 
Påmelding Våren 2021
Total Views: 43568 ,