INFO

Bilder/Video

Verzatile Dancestudio forbeholder oss retten til å bruke bilder og video-opptak fra undervisning
og forestillinger arrangert av Verzatile. Disse kan for eksempel brukes i egen reklame, annonser og på vår hjemmeside.

Force Majeure

Hvis Verzatile Dancestudio er forhindret i sitt arbeid pga omstendigheter vi ikke råder over, som brann, krig eller
naturkatastrofer, er Verzatile Dancestudio fritatt for all ansvar.

Forsikring

Verzatile Dancestudio  har ansvarsforsikring, men vi anbefaler at elevene har egen, gyldig forsikring i tillegg.
Merk at all trening og dans foregår på eget ansvar. Vi ønsker å vite dersom eleven har skader og/eller andre hinder som vi skal ta ekstra hensyn til.

Orden

Hjelp oss å holde studioet pent og ryddig! Bruk søppelbøttene og rydd etter dere. Vi er mange om å dele plassen.
Ta med verdisaker og ting du er redd for inn dansesalene. Alle personlige eiendeler oppbevares på eget ansvar.

Forestilling

Vi har forestillinger i desember og juni , på Bakkenteigen Kulturhus.
Vi har en stor elevforestillingen i juni,  og en skikkelig koselig juleforestilling i desember.
Dansere fra Verzatile blir også med på andre forestillinger  og arrangementer, og vi har ofte  samarbeid
med andre lokale  aktører.

Total Views: 11767 ,